Autorský večer Karla Demela na výstavě ODPOUTÁNÍ v Eagle Gallery s bohatým programem již 24.6.2021!
24.06.2021 v 19:00 hod.Slíbili jsme autorský večer k výstavě ODPOUTÁNÍ nejen Karlovi Demelovi, ale především vám, našim návštěvníkům. A tady ho máte. Ve čtvrtek 24.6. v 19 hodin v Eagle Gallery, se vším, na co jste byli u nás zvyklí – tedy s autorem a jeho unikátním dílem, s kurátorským hodnocením, se zajímavým hostem, s autorskou módní přehlídkou a také s originální šansonovou skupinou. Doufáme, že se na terase Kabinetu grafiky na Nemocniční ulici č.8a všichni společně potkáme.

Karel Demel se narodil 28. února 1942 v Praze. Od dětství projevoval hudební i výtvarný talent. Po skončení gymnaziálních studií v roce 1957 nastoupil na Pražskou konzervatoř. Věnoval se hře na tubu kontrabas a pozoun. Úspěšně absolvoval v roce 1963. V témže roce nastoupil základní vojenskou službu u posádkové hudby v Milovicích. Navázal celoživotní přátelství s Jiřím Šerých a současně se definitivně rozhodl ke studiu výtvarného umění – kresby.

V rozmezí let 1965 až 1968 se celkem čtyřikrát pokusil o přijetí na vysokou školu. Nejprve dvakrát na Akademii výtvarných umění v Praze a posléze na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou tamtéž. Teprve díky intervenci historika umění Jana Spurného se stal mimořádným studentem prof. Zdeňka Sklenáře.

V roce 1970 přestoupil do Sklenářem vedeného Ateliéru ilustrace a plakátu na VŠUP. Studium úspěšně ukončil v roce 1974 a nastoupil dráhu grafika a ilustrátora. Navázal úspěšnou spolupráci s Lyrou Pragensis a Art Centrem, které mu otevřelo cestu do zahraničí. Dnes je Karel Demel považován za patrně nejúspěšnějšího žáka Zdeňka Sklenáře, jednoho z nejlepších umělců hlubotisku vůbec.

Je členem SČUG Hollar a má za sebou více než dvě stovky výstav, především v zahraničí – v Německu, Holandsku, Belgii, Francii. Vedle nezměrné řady sbírek soukromých se s jeho díly můžeme setkat ve sbírkách Národní galerie Bratislava, Galerie hlavního města Prahy, Památníku národního písemnictví, Conseil Général de la Vien – CRDP de Poiton v Charents, či v Muzeum ex-libris v Sint Niclas v Belgii. Za své grafické dílo získal mnohá ocenění. V roce 2003 mu byl francouzským ministrem kultury udělen Řád umění a literatury v hodnosti rytíře. 

Výstava sama o sobě není retrospektivní v pravém smyslu slova. Spíš bychom ji mohli nazvat průřezovou. Objevují se na ní díla vzniklá v průběhu pěti desetiletí. Jejich řazení není chronologické, ale odpovídá záměru poukázat na autorův specifický výtvarný jazyk. Ten se sice vyvíjí, ale jeho základ trvá. Což vede k recyklaci grafických znaků a z nich složených symbolů. Jde tedy o podchycení toho, co je pro tvorbu Karla Demela esenciální. V jakési metarovině je to pak jeho snaha o  autonomii – odpoutání se od všeho svazujícího. A to jak v rovině tvůrčí, tak i osobnostní, potažmo morální. 

Výstavu vybral a sestavil, kurátorský text sepsal a osobně dílo odborně zhodnotí a představí návštěvníkům hlavní kurátor Eagle Gallery Mgr. Lukáš Koval, PhD. Určitě budete všichni zvědaví na originální postřehy, zajímavé konsekvence a ukryté významy, které nalezl Lukáš Koval v díle jednoho z nejlepších světových grafiků současnosti, rytíře francouzské kultury pana Karla Demela.

Jako hosta autorského večera vám představíme textilní designerku paní Renátu Jančo, která se věnuje oděvní a textilní tvorbě malosériových textilií se zaměřením na tradiční řemesla a kvalitní přírodní materiály. Její móda společně s užitnou textilní tvorbou sdílí často nejen materiály, ale i mnohá technická řešení.

Největší prioritou její návrhářské tvorby je originalita a pohodlí. Každý model pečlivě zvažuje – tímto každý produkt vyvolává pocit účelu, lehkosti a poddajné elegance. Značku Renáta Jančo Design od samého začátku naplňuje optimismem, něhou a teplem.

Šansonové trio LeCoclico, které se věnuje převážně frankofonní hudbě, přijede do Eagle Gallery s celým koncertem ve složení Sylvie Bee (zpěv), Eva Mitáčková (klavír) a Tomáš Damec (akordeon a perkuse). Vzory se pro ně stali Edith Piaf a Jacques Brel – takže budete moci posoudit tyto vlivy ve vystavovaných grafikách Karla Demela i v hudbě LeCoclico.

,,Produkce LeCoclica vás přenese na hudebních vlnách do prostoru francouzských kaváren a šantánů minulého století s nezaměnitelnou atmosférou Manetova Pijáka absinthu., vůní tabáku a rozlitého vína, žen s červeným boa kolem krku a levným parfémem. Do prostoru, kde čas tvoří sladkou bublinu mezi první a poslední sklenicí,“ slibuje LeCoclico.

Nabídneme vám občerstvení a víno z produkce Znovín Znojmo.

Obchod s grafikou je otevřen a rámařská výroba je připravena adjustovat vámi vybraná díla.

Následující akce Eagle Gallery:

Kabinet fotografie a malého umění – Jindřich Štreit – Dialogy života do 11.7.

Kabinet fotografie a malého umění – Vladimír Kysela – vernisáž 15.7.

Kabinet grafiky – Pavel Piekar – vernisáž 29.7.

Děkujeme za trvalou podporu společnosti PLATIT a.s..

Těšíme se na vaši návštěvu.

Text s využitím zdrojů Tomáš Aberle, kurátorský text Lukáš Koval

Foto T. Aberle a L. Koval, Renáta Jančo Design a LeCoclico

Plakát, pozvánka relin.cz

Mediace M. Koza