Igor Piačka (1962) se narodil v Třebíči. Vystudoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě (oddělení volné grafiky a knižní tvorby) pod vedením profesora Albína Brunovského. Během studia na škole v Bratislavě absolvoval také roční stáž na Academii Royale des Beaux v Bruselu u profesora Philippe Maes. V letech 1990 – 2003 vedl kurz figurální kresby na katedře grafiky Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě.

Ve své grafice uplatňuje techniku kombinovaného hlubotisku, suché jehly a mezzotintu. Jeho hlavním motivem vyjadřovaným díle je člověk, zejména žena zobrazující symboliku lidskosti ve všech jejich formách. Samozřejmě, že nezapomíná i na muže, jehož symbolický výraz uzavírá kompaktní kruh vyjadřovacího jazyka samotného umělce. Nelze přehlédnout zobrazení dynamického vyjádření citu v temperamentní poloze, jsme svědky zobrazené vášně, energie, touhy, bolesti. Pojetí člověka jako takového ponechává Igor Piačka ve volném prostoru myšlenek každého z nás. Jakoby nabádal uvědomit si, že člověk je silný organismus celého vesmíru kolem nás.

Umělcova účast na samostatných výstavách a kolektivních výstavách tvoří rozsáhlý seznam. Kromě výstav v České republice a na Slovensku se představil v zahraničí na samostatných výstavách v USA, Indonesii, Číně, Švýcarsku, Polsku, Rusku, Rumunsku, Moldavsku, Bulharsku, Velké Británii, Dánsku, Belgii, Japonsku, Norsku.

PhDr. Mgr. Zdeněk Přikryl, kurátor galerie

Rovnováha Objetí Bolest