Anna Tichonova-Jordanova – Letmé doteky života
4.9.2018 v hod.Vernisáž: 4. září 2018 – Dernisáž: 4. října 2018

Anna Tichonova – Jordanova (1977) pochází z běloruského Minska, kde také absolvovala Školu výtvarných umění (1996) a Běloruskou státní akademii grafického umění (2002) na téže akademii absolvovala postgraduální studium teorie a dějin umění.

Ve své grafické tvorbě se zaměřuje hlavně na techniku leptu. Zajímavě působí jemná až lyrická linka kresby, která splývá s prostorem kompozice. Její díla jsou dalším pokračováním myšlenkového rámce, který už představila ve své diplomové práci s názvem Sny o dialogu. Tuto skutečnost poznáváme téměř na všech motivech, kde Anna klade důraz na symboliku, kterou můžeme přijímat jedině za vlastním obzorem vědomím. Nelze racionálně postihnou představovanou skutečnost. Vše co vidíme, pak projektujeme ve svých snech a svých zážitcích, což nabízí možnost zařadit tyto pocity do perspektivy vlastních myšlenek. Své umění ráda prezentuje formou ex libris, protože ji tato forma poskytuje možnost spojit literární slovo a výtvarné umění. Sama umělkyně říká: „… umělecký proces je hra linie a textury, bílé a černé, světla a stínu, miniaturní a monumentální“. Její práce byly oceněny na řadě mezinárodních výstav v Polsku, Španělsku, Rumunsku, Argentině, Číně, Turecku, Itálii, Německu a Bulharsku.

PhDr. Mgr. Zdeněk Přikryl, kurátor galerie